Vielse og kirkelig velsignelse

Ønsker I at blive gift i Odense Domkirke eller Graabrødre Klosterkirke skal i henvende Jer til kirkekontoret for at aftale en vielsesdato.

Betingelsen for at blive gift i Domkirken eller Klosterkirken er, at I har bopæl i Domsognet (Skt. Knuds sogn) eller har en tilknytning til kirkerne. Desuden skal mindst en af Jer være medlem af folkekirken.

Fra kommunen skal I have udstedt en prøvelsesattest, som dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Prøvelsesattesten afleveres til vielsesmyndigheden, kirkekontoret.

Inden vielsen har I en samtale med den præst, der skal foretage vielsen, hvor I bl. a. gennemgår vielsesritualet og vælger salmer.

Kirkelig velsignelse. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Navneændring på bryllupsdagen: Ægtefæller beholder deres egne navne i forb. med vielsen; men ønsker I at få samme efternavn og eventuelt mellemnavn på bryllupsdagen, kan
I søge om navneændringen på borger.dk 

Læs mere her.

 
     

Gode links til gæster på kirkekontoret

* Hvilket sogn bor du i? - Find dit sogn her

* Information om personregistrering, navne (navngivning, ændring m.m.), fødselsanmeldelse, faderskab (bl.a. omsorgs- og ansvarserklæring), dødsfald, ægteskab. Blanketter og digitale muligheder. Bestilling af attester m.m. Se her

* Tilladte navne, navngivning og navneændring. Se her hos

* Hvordan gør man, hvilke myndigheder skal man henvende sig til m.m. - Find det på borger.dk

* Om de kirkelige handlingers ritualer og indhold m.m.

Ophavsret: